Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, dodavatelem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 
Kdo je správce?  Jsem Jan Klimeš, výrobce nealkoholického nápoje Euforia, se sídlem Bezděčín 22, Obrataň 39501, IČ: 73770264, provozuji webovou stránku www.euforia.vision. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomáhají. 
Kontaktní údaje  Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracovávání obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu hey.im.euforia@gmail.com. 
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že vaše osobní údaje zpracovávám jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 
Rozsah osobních údajů a účely zpracování  Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
- prodej nealkoholického nápoje Euforia: Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, nezbytně potřebuji k přijetí a vyřízení objednávek.
- vedení účetnictví: Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- marketing - zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém  zaslaném e-mailu.
- pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím  kontaktních údajů.
- fotografická dokumentace, reference, degustace, exkurze: Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak. 
Cookies  Cookie (z anglického výrazu pro sušenku) je nástroj pro ukládání malého množství dat na uživatelově počítači, která jsou odesílána v rámci komunikace mezi serverem a uživatelem. Data v cookies může server použít k různým účelům, ale nejběžnějším příkladem může být počítání návštěvnosti. Cookies na webu Euforia.vision neobsahují žádné osobní informace o uživateli webu, ale slouží pro kvantifikaci chování a návštěvnosti webu. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím cookies pro chod webu a analýzu návštěvnosti. Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vás upozornil pokaždé, když je vašemu počítači nabízen nějaký soubor cookie. Další užitečné informace o souborech cookies můžete nalézt na následujících internetových stránkách: www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout lepší webovou službu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů  Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám  K vašim osobním údajům má přístup Jan Klimeš Bezděčín 22, Obrataň 39501. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:
fakturoid.cz - náš fakturační pomocník, MESSENGER  - náš newsletterový nástroj, Google - emailový nástroj a webová analytika,Shoptet.cz - náš e-shop. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: hey.im.euforia@gmail.com. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Právo na výmaz (být zapomenut/a) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje z mých systémů i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li náš zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
Mlčenlivost  Ujišťujeme vás, že Jan Klimeš a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 13. 9. 2023

 

 

 

 

 

Zasíláme po celých kartonech

Přidejte si nějaké lahve do košíku :)